Complete gasfase filtratie oplossingen

Corrosie onder controle

Corrosie wordt veroorzaakt door vele verontreinigingen in onze omgeving: zure gassen, ozon en luchtvochtigheid. De gevolgen van corrosie zijn minder efficiënte processen, extra onderhoud, reparaties en onverwachte stilstand. Dit mag bij de rentabiliteit van een onderneming niet over het hoofd worden gezien.

Na onze audit van uw eisen en behoeften en afhankelijk van de precieze aard van uw proces, selecteren wij de ideale combinatie van filterelementen, behuizingen en eenheden die nodig zijn om een geïntegreerd systeem van de grond af op te bouwen.

Het voordeel van het feit dat wij onze eenheden zelf kunnen fabriceren, is dat wij ze kunnen aanpassen aan uw ruimte en andere beperkingen.

Zodra de filtratie-installatie is voltooid en in werking is gesteld, is een voortdurende controle van uw systeem de enige manier om ervoor te zorgen dat het altijd de bescherming biedt die u nodig hebt.
Het Viledon® ChemWatch-apparaat test continu de luchtkwaliteit, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, het corrosieniveau en het vermogen; de resultaten worden in real time naar u doorgestuurd. Zo weet u altijd wanneer het tijd is om pellets te vervangen of andere corrigerende maatregelen te nemen.

Commerciële en industriële activiteitenVerontreinigende gassen
LuchthavensH2 S, SO2, HCN, VOCs, NOX
AluminiumgieterijHF, SO2
MeststoffenHF, NHa, SO2, SO3
Opslag van levensmiddelenEthyleen
Petrochemische productenH2 S, SO2, mercaptanen, NH3 , VOC's, HF, HCl
Branden van erts en ovensSO2, SO3, HF
Verf en inktVOC's, formaldehyde
Pulp en papierClO2, Cl2, H2 S, SO
Productie van halfgeleidersHF, NH3, SO2, NOX, VOC's, azijnzuur, arsine
AfvalwaterzuiveringH2 S, NH3, VOC's, mercaptanen, andere zwavelverbindingen
Staalovens en beitserijenH2 S, SO2, HF, HCI
Thermische energieproductieH2 S, SO2, NOX, VOCs
TabaksrookH2 S, SO2, HCN

Luchthavens

 • Verontreinigende gassen

  H2 S, SO2, HCN, VOCs, NOX

Aluminiumgieterij

 • Verontreinigende gassen

  HF, SO2

Meststoffen

 • Verontreinigende gassen

  HF, NHa, SO2, SO3

Opslag van levensmiddelen

 • Verontreinigende gassen

  Ethyleen

Petrochemische producten

 • Verontreinigende gassen

  H2 S, SO2, mercaptanen, NH3 , VOC's, HF, HCl

Branden van erts en ovens

 • Verontreinigende gassen

  SO2, SO3, HF

Verf en inkt

 • Verontreinigende gassen

  VOC's, formaldehyde

Pulp en papier

 • Verontreinigende gassen

  ClO2, Cl2, H2 S, SO

Productie van halfgeleiders

 • Verontreinigende gassen

  HF, NH3, SO2, NOX, VOC's, azijnzuur, arsine

Afvalwaterzuivering

 • Verontreinigende gassen

  H2 S, NH3, VOC's, mercaptanen, andere zwavelverbindingen

Staalovens en beitserijen

 • Verontreinigende gassen

  H2 S, SO2, HF, HCI

Thermische energieproductie

 • Verontreinigende gassen

  H2 S, SO2, NOX, VOCs

Tabaksrook

 • Verontreinigende gassen

  H2 S, SO2, HCN

 • Distillatie

  In het destillatieproces wordt de ruwe olie gescheiden in verschillende fracties. Afhankelijk van het zwavel- en stikstofgehalte van de olie worden tijdens het distillatieproces verschillende hoeveelheden zwavelhoudende gassen, zwaveloxiden en stikstofoxiden gevormd. Samen met de reeds aanwezige koolwaterstoffen zijn deze gassen (vooral in combinatie) de belangrijkste oorzaak van corrosie van elektronische componenten. Wij bieden een doeltreffende bescherming tegen deze risico's. Afhankelijk van de hoeveelheid en concentratie van de verontreinigende gassen, gebruiken we verschillende combinaties van Viledon ChemControl tabletten om ze op een betrouwbare manier uit de lucht te verwijderen.
 • Katalytisch kraken

  Tijdens het katalytisch kraken worden lange-keten, vertakte of aromatische moleculen omgezet in korte-keten verbindingen. Om de bij dit proces gebruikte katalysatoren te regenereren, wordt de koolstofafzetting geoxideerd tot koolmonoxide, waarbij zwaveloxiden als bijproduct ontstaan. Gasvormige zwavelverbindingen worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak van corrosie in elektronische componenten. Wij verwijderen deze zure gassen veilig uit de lucht met speciaal ontwikkelde Viledon filtermaterialen en beschermen zo de elektrische controlecentra en dus de processen die u in uw fabrieken toepast.
 • Ontzwaveling

  Zwavel is een natuurlijk maar ongewenst bestanddeel van ruwe olie. Om aan de hoge kwaliteitsnormen voor minerale producten te voldoen, is de ontzwaveling van ruwe olie een noodzakelijk proces. Tijdens deze activiteit reageren de zwavelverbindingen met een waterstofkatalysator tot waterstofsulfidegas. Ongeveer een derde van dit gas wordt met lucht verbrand om het eveneens verontreinigende zwaveldioxide te vormen. Met onze Viledon-oplossingen hebben we de juiste filterkorrels om de zwavelhoudende gassen op betrouwbare wijze te verwijderen zonder de omringende apparatuur te beschadigen, waardoor de betrouwbaarheid van uw proces toeneemt.

Deze website maakt gebruik van cookies om de best mogelijke functionaliteit te bieden. U kunt meer te weten komen over hoe wij cookies gebruiken in ons privacybeleid.